Sada je: 10/12/2022, 09:44.

Poątovanje, da bi se mogao/la registrirati, moraą se slagati s uvjetima pod kojima radi/funkcionira ovaj forum, a koji su navedeni u tekstu ispod.

Svi postovi [poruke] na ovom forumu izraľavaju miąljenja/stavove/poglede autora/ica tih postova; sukladno čemu administratori/ce, moderatori/ce i ostale osobe koje sudjeluju u odrľavanju ovog foruma [u daljnjem tekstu: Admini/ce] ne mogu i neće odgovarati za sadrľaj tih postova [naravno, osim vlastitih].

Admini/ce će u najkraćem mogućem roku izbrisati postove uvredljivog/nepoćudnog/nedopuątenog sadrľaja, no, treba imati na umu da je gotovo nemoguće pogledati svaki post ąto će reći da postoji mogućnost da neki od postova takvog sadrľaja ne bude izbrisan [stoga se ne ustručavaj obavijestiti Admine/ice o postojanju istog/ih].

Postanje uvredljivih, bestidnih, vulgarnih, klevetničkih, punih mrľnje, prijetećih, seksualno orijentiranih sadrľaja kao i bilo kojih drugih sadrľaja koji krąe zakon(e) nije dozvoljeno. Činjenje nedozvoljenog uzrokuje trenutno i trajno isključivanje osobe [činitelja/ice] s ovog foruma kao i obavijest provideru osobe [činitelja/ice] o učinjenom. Admini/ce imaju pravo, u bilo koje doba, izbrisati/urediti/premjestiti/zatvoriti teme/postove s nedozvoljenim sadrľajem.

Svi podatci, upisani prilikom Registracije, upisuju se u bazu podataka. Niti jedan podatak ne smije i neće biti dan na uvid ikojoj osobi [osim tebi, Admina/ica i onih-ako/ąto/kako podlijeľe zakonu]. Admini/ce ne mogu i neće biti odgovorni/e ukoliko uslijed hakerskog napada dođe do uvida u/otkrivanja podataka.

Forum koristi tzv. cookies [kolačiće] za spremanje podataka na računalo kojim pregledavaą sadrľaj foruma. Kolačići ne sadrľe nikakve osobne podatke i sluľe samo i isključivo za bolji rad foruma. Tvoja e-mail adresa sluľi samo za Registraciju, te obavijesti vezane uz tvoj korisnički račun.

Klikom na "Slaľem se..." potvrđujeą da se slaľeą sa svim gore navedenim kao i da ćeą se istog pridrľavati.
Za nadzor rada foruma zadužen je administrator, koji ima pravo mijenjati, premještati ili ukloniti bilo koji post ili temu unutar foruma koje, te zbog kršenja pravila kazniti bilo kojeg člana udaljavanjem sa foruma na određeno i neodređeno vrijeme.
Rasprava s administratorom o njegovoj odluci automatski povlači kaznu udaljavanja člana sa foruma. Također je zabranjeno bilo gdje na forumu komentirati kazne dodijeljene drugim članovima, kršenje ovog pravila također povlači kaznu udaljavanja člana sa foruma.

Svaki član foruma ima pravo na samo jedno korisničko ime, korištenje više korisničkih imena kažnjava se trajnom zabranom pristupa forumu! Nije dopušteno koristiti tuđa korisnička imena!

Nije dopušteno lažno se predstavljati!!! Član kojem se može dokazati da se koristi tuđim ili lažnim identitetom biti će kažnjen trajnom zabranom pristupa forumu.

Iz opće kulture, obaveza je svakog člana da se prije bilo kakve aktivnosti predstavi u temi "Tko je tko", član koji se ne predstavi u roku od 7 dana od dana registracije na forum, biti će isključen sa foruma.

Korisnički računi članova sa 50 i više postova mogu nakon 60 dana neaktivnosti biti deaktivirani.
Korisnički računi članova sa statusom "početnik", dakle sa manje od 50 postova mogu nakon 30 dana neaktivnosti biti deaktivirani.
Korisnički računi članova sa 0 ili 1 postom mogu nakon 30 dana neaktivnosti biti deaktivirani i pobrisani.

Postovi se pišu u odgovarajuće teme. Poruke koje su postavljene u pogrešne teme biti će premještene ili obrisane.

Za svaki podforum postavljena su određena pravila kojih su se članovi dužni pridržavati.

Nisu dopuštene nikakve rasprave izvan tematike foruma i podforuma! Za sve rasprave nevezane za tematiku foruma koristite druge oblike komunikacije.

Nije dopušteno korištenje velikih štampanih slova u naslovima i sadržajima poruka. Na internetu je pisanje velikim slovima znak vikanja i smatra se nepristojnim.

Otvaranje novih podforuma na forumu moguće je jedino administratoru.

Pristup forumu je dobrovoljan i svaki član doprinosi forumu na svoj način. Nitko nije obvezan davati bilo kakve informacije kojima raspolaže o bilo kojoj temi. To je stvar osobne procjene svakog pojedinog člana i njegova dobra volja. Nepotrebni komentari vezani za tu temu biti će obrisani, a prekršitelji sankcionirani.

Zabranjeno je bilo kakvo spominjanje javnih osoba u negativnom kontekstu. Privatni i javni život poznatih osoba nisu tema ovog foruma.

Zabranjeno je isticanje simbola ideoloških i totalitarnih režima radi njihovog veličanja ili poticanja mržnje. Nije dopušteno korištenje imena povijesnih ličnosti i političara kao nadimak te isticanje bilo kakvih političkih parola, korištenje slika političara, simbola i zastava totalitarnih režima kao avatar ili potpis. Isto se odnosi na slike i parole pornografskog ili općenito neprihvatljivog sadržaja.

Administrator nema obavezu nadzirati sadržaj linkova na druge stranice, forume ili servise, ali ima diskreciono pravo ukloniti svaki link kojim se krši bilo koje od navedenih pravila.

Ovaj forum je zaštićen zakonom i pravilima koja reguliraju intelektualno vlasništvo. Sudjelovanjem na forumu suglasni ste da ćete sadržaj koristiti isključivo za osobnu, nekomercijalnu uporabu. Ništa od sadržaja ne može biti reproducirano, prenešeno, prodano ili distribuirano bez prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika foruma, osim za osobnu nekomercijalnu kućnu uporabu.

Forum nije vlasnik nikakvog materijala koji postate ili činite dostupnim javnosti na forumu; međutim, čineći to dajete dopuštenje svima na forumu da downloadaju, kopiraju sadržaj kojeg su na forumu objavili sami članovi, dokle god je spomenuti materijal dostupan na forumu. Dopuštenje prestaje vrijediti uklanjanjem materijala s foruma.

Sve fotografije postavljene na forum za koje nije kreditiran vlasnik copyrighta smatraju se općim dobrom. Ukoliko ste vlasnik copyrighta za fotografiju postavljenu na forumu a za koju niste kreditirani kao takav, molimo kontaktirajte administratora.
Pravila i uvjeti korištenja foruma podložni su promjeni sukladno potrebama.